לפניכם סדר תרומות ומעשרות המלא הכולל את אופן הפרשת תרומות ומעשרות יחד עם הברכות המלאות וכן שיעורים לצפייה מאת הרב לסרי המסביר באופן מלא וברור את הדרך לבצע מצווה זו כהלכתה

הסדר המודפס המצ"ב יצא לאור ע"י עמותת 'משכן שילה'

תרומות ומעשרות
תרומות ומעשרות
תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות - מצגת

סדר הפרשת תרומות ומעשרות - שיעור 1

סדר הפרשת תרומות ומעשרות - שיעור 2