ליקוטי מוהר"ן I סיום תורה ד'

ליקוטי מוהר"ן I תורה ה'

ליקוטי מוהרן תורה ה' I אות ב'

ליקוטי מוהר"ן I תורה ד' I אות ט'

ליקוטי מוהרן I תורה ה' I אות ג'

ליקוטי מוהר"ן -מורנו ורבינו הרב רבי נחמן

ספר ליקוטי מוהר"ן הינו החיבור החשוב והעיקרי ביותר של רבי נחמן מברסלב, לא פלא שהינו ספר היסוד והלימוד המשמעותי של כל חסיד ברסלב.

ספר זה מלקט בתוכו דרשות רבות (כל דרשה בספר נקראת בשם 'תורה' . מדובר בשרשות שאותן נשא רבי נחמן. דרשות אלו לוקטו בספר ליקוטי מוהר"ן בידי תלמידו וממשיך דרכו המובהק רבי נתן מברסלב.רבי נחמן אמר בפירוש שאילמלא רבי נתן לא היה נשאר שום זכר מדבריו.

החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן יצא בדפוס לראשונה בשנת תקס"ח (1808), וזה עוד היה בחייו רבי נחמן, ואילו החלק השני של ליקוטי מוהר"ן הודפס בנפרד, וזה קרה רק לאחר פטירתו, בשנת תקע"א (1811).

ספר ליקוטי מוהר"ן מחולק לשני חלקים וכולל בסך הכל 411 סימנים

באתר תורה היום אספנו עבורכם מקבץ שיעורי תורה אשר הוקלטו במיוחד עבור האתר משיעוריו של רבי דוד חי מרגלית