ליקוטי הלכות I ציצית הלכה ב' 

ליקוטי הלכות I ציצית הלכה ב' I אות ה' 

ליקוטי הלכות I הלכות ציציתI ל"ב חוטים של הציצית

ליקוטי הלכות I ציצית הלכה ג'

ליקוטי הלכות הלכות ציצית I הלכה ג' I אות ב'

ליקוטי הלכות – החיבור המשעותי של חסידות ברסלב אחרי ליקוטי מוהר"ן הוא ספר ליקוטי הלכות. מדובר בסדרת  ספרים המונה שמונה כרכים שחיבר רבי נתן שטרנהרץ תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי נחמן מברסלב. ליקוטי הלכות נמנית כאחד הספרים החשובים ביותר בחסידות ברסלב. סדרת הספרים מבוססת על תורותיו של רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן, ועושה חיבור מיוחד בינן לבין ההלכות שבשולחן ערוך של מרן הלא הוא רבי יוסף קארו.