יונ
17
ב
הרב יוחאי ימיני @ מרכז מודעות נווה צדק
יונ 17 @ 19:00 – 22:00

הרב יוחאי ימיני במרכז מודעות נווה צדק 

שלושה שיעורים מרתקים ברצף בכל שבוע 

הרב יוחאי ימיני

בכל יום שני מקיים הרב יוחאי ימיני סדרה של 3 שיעורים:

בשעה 19:00 – תלמוד עשר הספירות חלק ד' – לגברים בלבד

בשעה 19:45 – תלמוד עשר הספירות חלק א' (למתחילים)  – לגברים בלבד

ובשעה 20:30 – השיעור המרכזי של הרב לנשים ולגברים מליקוטי מוהר"ן

לבירורים מרכז מודעות

יונ
18
ג
הרב זיו קצבי @ מרכז ממעל ממש
יונ 18 @ 20:30 – 22:00

מרכז ממעל ממש -מודעות יהודית על פי תורת הסוד

בכל שבוע השיעור המרכזי בשעה 20:30

בנושאי חסידות , תלמוד עשר הספירות , תניא , תורת הנפש ועוד

שיעור לנשים ולגברים

במרכז ממעל ממש שיעורים רבים ומגוונים בשאר ימות השבוע – כל הפרטים בטלפון בתחתית העמוד

ggg-120120822_1186250_0.

ממעל ממש

טלפון/פקס: 03-6209770, (בשעות הבוקר). טלפון נוסף: 058-7701775
כתובת: המלך ג'ורג 15, תל אביב יפו

יונ
20
ה
יובל דיין התהוות @ מרכז התהוות
יונ 20 @ 22:00 – 23:00

יובל דיין התהוות 

מרכז התהוות הינו מרכז ללימוד והעצמה רוחנית ע"פ תורתו של רבי נחמן מברסלב 

בכל יום חמישי בשעה 22:00 יובל דיין מוסר שיעור במרכז וצולל לעומקם של דברים

מדברי משנתו של רבי נחמן מברסלב ומתוך ספרו העמוק ליקוטי מוהר"ן

לאחר מכן מתקיימת במה חופשית לאומנים שירים וחברותא

טלפון ‏0527800088‏

אתר אינטרנט http://formation.co.il/

יובל דיין
יובל דיין – התהוות
התהוות יובל דיין
יובל דיין התהוות
כי לי בני ישראל עבדים – עבדי הם | יובל דיין התהוות 
מה שאצל רוב בני אדם, אכילה ושתיה ושאר תאוות הגוף אין נקרא עבודה כלל, ומצוות ומעשים טובים נקרא אצלם עבודה ויגיעה, זה בחינת חילוף, שנתחלף בן המלך בבן העבד (סיפורי מעשיות, מעשה יא), כמו כן נתחלף אצלם: שרצון הנשמה שהיא בת מלך באמת, זה נקרא אצלם עבודה, ורצון הגוף, שהוא בחינת עבד, זה דייקא אין נקרא אצלם עבדות כלל, כאילו היה חס ושלום הגוף מלך על הנשמה.
ובאמת הדבר בהיפוך ממש, כי הנשמה היא המלך באמת, והגוף הוא העבד; וכמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל רצונו מפני רצונה. אך כל זמן שיש לגוף איזה ריח עדיין מתאוות הגוף, רק שמשבר תאוותו בשביל רצון הנשמה, שהוא רצון השם יתברך, ועובד אותו יתברך תמיד – אף על פי שגם זה טוב מאד, אשרי לו, כי גם על ידי זה נתבטל העבדות דסטרא-אחרא, שהוא בחינת זוהמת הנחש, וזוכה לחרות בחינת: כל המקבל עליו עול תורה וכו', ואין לך בן-חורין אלא מי שעוסק בתורה – אך אף על פי כן עבודתו עדיין בבחינת עבד דקדושה, מאחר שעבודת השם נחשבת אצלו לעבודה ויגיעה, ורצון הגוף אינו נוטה לזה, רק שמבטל רצונו מפניו יתברך, על כן הוא עדיין בבחינת עבד דקדושה.
אך עיקר השלמות לבטל הגוף כל כך לגבי הנשמה, עד שיתהפך לטבע הנשמה ממש, היינו שלא תהיה לו שום תאווה אחרת ולא שום רצון אחר, רק מה שהנשמה רוצה, היינו לעשות רצון הבורא יתברך, שזה בחינת: ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך, שגם הגוף אוהב את השם ועושה רצונו מאהבה. ואזי כשזוכה לזה, אזי נקרא בן להשם יתברך, בחינת בני אתה וכו', שזה עיקר השלמות.
(אוצר היראה, יראה ועבודה ז; על פי: שם, אורח חיים, ברכות השחר ג,יח-יט)
יונ
23
א
הרב אליהו גודלבסקי @ התהוות
יונ 23 @ 22:00

הרב אליהו גודלבסקי
בשיעור שבועי במרכז התהוות

טלפון לבירורים ‏0527800088‏

אתר אינטרנט של מרכז התהוות  http://formation.co.il/

אליהו גודלבסקי

יונ
24
ב
הרב יוחאי ימיני @ מרכז מודעות נווה צדק
יונ 24 @ 19:00 – 22:00

הרב יוחאי ימיני במרכז מודעות נווה צדק 

שלושה שיעורים מרתקים ברצף בכל שבוע 

הרב יוחאי ימיני

בכל יום שני מקיים הרב יוחאי ימיני סדרה של 3 שיעורים:

בשעה 19:00 – תלמוד עשר הספירות חלק ד' – לגברים בלבד

בשעה 19:45 – תלמוד עשר הספירות חלק א' (למתחילים)  – לגברים בלבד

ובשעה 20:30 – השיעור המרכזי של הרב לנשים ולגברים מליקוטי מוהר"ן

לבירורים מרכז מודעות

יונ
25
ג
הרב זיו קצבי @ מרכז ממעל ממש
יונ 25 @ 20:30 – 22:00

מרכז ממעל ממש -מודעות יהודית על פי תורת הסוד

בכל שבוע השיעור המרכזי בשעה 20:30

בנושאי חסידות , תלמוד עשר הספירות , תניא , תורת הנפש ועוד

שיעור לנשים ולגברים

במרכז ממעל ממש שיעורים רבים ומגוונים בשאר ימות השבוע – כל הפרטים בטלפון בתחתית העמוד

ggg-120120822_1186250_0.

ממעל ממש

טלפון/פקס: 03-6209770, (בשעות הבוקר). טלפון נוסף: 058-7701775
כתובת: המלך ג'ורג 15, תל אביב יפו

יונ
27
ה
יובל דיין התהוות @ מרכז התהוות
יונ 27 @ 22:00 – 23:00

יובל דיין התהוות 

מרכז התהוות הינו מרכז ללימוד והעצמה רוחנית ע"פ תורתו של רבי נחמן מברסלב 

בכל יום חמישי בשעה 22:00 יובל דיין מוסר שיעור במרכז וצולל לעומקם של דברים

מדברי משנתו של רבי נחמן מברסלב ומתוך ספרו העמוק ליקוטי מוהר"ן

לאחר מכן מתקיימת במה חופשית לאומנים שירים וחברותא

טלפון ‏0527800088‏

אתר אינטרנט http://formation.co.il/

יובל דיין
יובל דיין – התהוות
התהוות יובל דיין
יובל דיין התהוות
כי לי בני ישראל עבדים – עבדי הם | יובל דיין התהוות 
מה שאצל רוב בני אדם, אכילה ושתיה ושאר תאוות הגוף אין נקרא עבודה כלל, ומצוות ומעשים טובים נקרא אצלם עבודה ויגיעה, זה בחינת חילוף, שנתחלף בן המלך בבן העבד (סיפורי מעשיות, מעשה יא), כמו כן נתחלף אצלם: שרצון הנשמה שהיא בת מלך באמת, זה נקרא אצלם עבודה, ורצון הגוף, שהוא בחינת עבד, זה דייקא אין נקרא אצלם עבדות כלל, כאילו היה חס ושלום הגוף מלך על הנשמה.
ובאמת הדבר בהיפוך ממש, כי הנשמה היא המלך באמת, והגוף הוא העבד; וכמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל רצונו מפני רצונה. אך כל זמן שיש לגוף איזה ריח עדיין מתאוות הגוף, רק שמשבר תאוותו בשביל רצון הנשמה, שהוא רצון השם יתברך, ועובד אותו יתברך תמיד – אף על פי שגם זה טוב מאד, אשרי לו, כי גם על ידי זה נתבטל העבדות דסטרא-אחרא, שהוא בחינת זוהמת הנחש, וזוכה לחרות בחינת: כל המקבל עליו עול תורה וכו', ואין לך בן-חורין אלא מי שעוסק בתורה – אך אף על פי כן עבודתו עדיין בבחינת עבד דקדושה, מאחר שעבודת השם נחשבת אצלו לעבודה ויגיעה, ורצון הגוף אינו נוטה לזה, רק שמבטל רצונו מפניו יתברך, על כן הוא עדיין בבחינת עבד דקדושה.
אך עיקר השלמות לבטל הגוף כל כך לגבי הנשמה, עד שיתהפך לטבע הנשמה ממש, היינו שלא תהיה לו שום תאווה אחרת ולא שום רצון אחר, רק מה שהנשמה רוצה, היינו לעשות רצון הבורא יתברך, שזה בחינת: ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך, שגם הגוף אוהב את השם ועושה רצונו מאהבה. ואזי כשזוכה לזה, אזי נקרא בן להשם יתברך, בחינת בני אתה וכו', שזה עיקר השלמות.
(אוצר היראה, יראה ועבודה ז; על פי: שם, אורח חיים, ברכות השחר ג,יח-יט)
יונ
30
א
הרב אליהו גודלבסקי @ התהוות
יונ 30 @ 22:00

הרב אליהו גודלבסקי
בשיעור שבועי במרכז התהוות

טלפון לבירורים ‏0527800088‏

אתר אינטרנט של מרכז התהוות  http://formation.co.il/

אליהו גודלבסקי

יול
1
ב
הרב יוחאי ימיני @ מרכז מודעות נווה צדק
יול 1 @ 19:00 – 22:00

הרב יוחאי ימיני במרכז מודעות נווה צדק 

שלושה שיעורים מרתקים ברצף בכל שבוע 

הרב יוחאי ימיני

בכל יום שני מקיים הרב יוחאי ימיני סדרה של 3 שיעורים:

בשעה 19:00 – תלמוד עשר הספירות חלק ד' – לגברים בלבד

בשעה 19:45 – תלמוד עשר הספירות חלק א' (למתחילים)  – לגברים בלבד

ובשעה 20:30 – השיעור המרכזי של הרב לנשים ולגברים מליקוטי מוהר"ן

לבירורים מרכז מודעות

יול
2
ג
הרב זיו קצבי @ מרכז ממעל ממש
יול 2 @ 20:30 – 22:00

מרכז ממעל ממש -מודעות יהודית על פי תורת הסוד

בכל שבוע השיעור המרכזי בשעה 20:30

בנושאי חסידות , תלמוד עשר הספירות , תניא , תורת הנפש ועוד

שיעור לנשים ולגברים

במרכז ממעל ממש שיעורים רבים ומגוונים בשאר ימות השבוע – כל הפרטים בטלפון בתחתית העמוד

ggg-120120822_1186250_0.

ממעל ממש

טלפון/פקס: 03-6209770, (בשעות הבוקר). טלפון נוסף: 058-7701775
כתובת: המלך ג'ורג 15, תל אביב יפו